Een samenwerkingsomgeving

Puratos gelooft in teamwork. Wij delen onze kennis met ons voltallig intern en extern netwerk over de hele wereld en delen onze best practices, onze innovaties en onze vaardigheden met al onze dochterondernemingen. Wij hechten veel belang aan samenwerking door middel van multidisciplinaire teams en samenwerking met externe partners, waaronder onze klanten (B2B) en hun klanten (B2C).

Puratos University, onze stempel

Met innovatie in het hart van al onze activiteiten, tonen we bij Puratos onze toewijding aan continu leren door het oprichten van onze eigen universiteit.

Gericht op kernwoorden "Wat" en "Hoe" biedt de universiteit een levenslange gevarieerde leerervaring aan de werknemers.

Het Inspirience Center, ons toonaangevend centrum voor onderzoek en ontwikkeling, is gevestigd in onze internationaal hoofdkantoor.

Een globaal bedrijf: "denk globaal, handel lokaal"

Met kantoren in meer dan 100 landen wereldwijd heeft Puratos gekozen voor een matrixstructuur. Niet enkel om de complexiteit en de internationale omvang van de activiteiten aan te kunnen, maar ook om de nauwe banden tussen alle afdelingen te onderhouden. Deze matrixstructuur bestaat uit vier onafhankelijke, inter-gerelateerde dimensies: de regio's, de business units, de klantenkanalen en de functies. Een nauwe samenwerking tussen ons hele netwerk vloeit hieruit voort.

Diversiteit en Integratie

Wij zijn ervan overtuigd dat personen met verschillende achtergronden, ervaringen, vaardigheden, perspectieven, ideeën en kennis een organisatie sterker maken en een positieve invloed hebben op innovatie. Sinds geruime tijd is diversiteit bij Puratos een realiteit, of we het nu hebben over functies, geslacht of nationaliteit. De Puratos Group telt meer dan 80 verschillende nationaliteiten en onze hoofdzetel geeft net zoveel blijk van multiculturaliteit.